HVORFOR VÆLGE OS?

FIND RETTE TOLK

Tolken vil blive fagligt funderet i både din og modtagers situation og bliver jeres effektive bindeled på vejen mod bedre fælles forståelse

Sådan kommer du bedst fra start!

Mangler du en tolk? Eller akut dokumentoversættelse? Vi står klar til at hjælpe...

25% rabat slutter om:

VORES DRIVKRAFT: KOMMUNIKATION & INNOVATION

Hos Lingo Pilot udfører vi fremmødetolkning for både offentlige institutioner og private virksomheder. Fremmødetolkning — også kaldet konsekutiv tolkning — er den mest anvendte tolkeform i det kommunale og private regi og bruges for eksempel ved samtaler, under møder, præsentationer, undervisning, uddannelseskurser m.v.
Vi er en af verdens førende leverandør af oversættelser og tolkeydelser. Vores vision er at skabe en verden, hvori gensidig respekt, kulturforståelse og ikke mindst entydig kommunikation er på dagsordenen.

IT systemet

STOR DIGITAL IT-MOTOR

Med vores brugervenlige digitale system giver vi danske kommuner, regioner samt private virksomheder mulighed for at blive forbundet direkte til et netværk af professionelle tolke. Booking, pris og kvalitet har aldrig været bedre.

FREMRAGENDE SUPPORT

FREMRAGENDE SUPPORT

Det er vigtigt for os at vores kunder er tilfredse med vores service,- derfor garanterer vi altid en god oplevelse. Hvis man som kunde oplever en utilfredsstillende service, returneres det fulde beløb.

BRANCHESPECIFIK TOLK

HÅNDPLUKKEDE TOLKE

Vi garanterer tolke med en professionel tilgang til deres arbejde. Vores tolke formår at formidle indholdet i det sagte neutralt og præcist uden at lade sin private holdning påvirke tolkningen.

4

BRANCHESPECIFIK TOLK

Du får mulighed for selv at vælge den helt rigtige specialist til opgaven. Vi garanterer tolke med rette kompetencer, viden og kulturel forståelse via vores bookingsystem.

DE STØRSTE TOLKESPROG I DEN OFFENTLIGE SEKTOR:

ARABISK

35%
140,000

FARSI

10%
90,00

KURMANJI

15%
20,000

PASHTO

15%
10,000

SOMALI

10%
20,000

TYRKISK

15%
20,000

Regioner og kommuner anvender hyppigst følgende sprog: Arabisk, dari, farsi, kurmanji (tyrkisk), kurmanji (syrisk) pashto, somali, thai, tyrkisk og urdu. Der kan være forskelle på hvilke tolkesprog der efterspørges fra region til region, og ligeledes kan der fra område til område være forskelle på, hvilke tolkesprog der efterspørges. Dvs. om det eksempelvis er tolkning i sundhedssektoren, på det sociale område eller på retsområdet.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

 • hvilken type tolke bruger offentligheden?

  I Danmark inddeles tolkning for det offentlige traditionelt i tre områder med udgangspunkt i tolkesituationen: retstolkning, sundhedstolkning og socialtolkning. Retstolkning omfatter primært tolkning i retten, hos politiet og i asylsystemet. Sundhedstolkning omfatter primært tolkning på hospitaler og klinikker samt hos praktiserende læger. Socialtolkning omfatter primært tolkning i kommuner, på jobcentre og hos statsforvaltningerne.

 • hvilke tolkesprog benyttes der primært af politiet?

  Tolkeudvalget har fra en kilde hos Københavns Politi fået oplyst, at Københavns Politi oftest har behov for tolke i arabisk, farsi, pashto, tyrkisk og urdu.

 • Hvem har ret til tolke- og oversættelsesbistand i straffesager?

  Det er en menneskeret, at enhver, der bliver anholdt, snarest muligt skal have forklaret, hvad mistanken gælder. Det skal ske på et sprog, den anholdte kan forstå.

 • Hvor mange sprog tilbyder Lingo Pilot

  Tolkeservice, oversættelser og mange flere løsninger til din virksomhed hos Lingo Pilot. Få adgang til vores globale netværk med 9000 oversættere og tolke og 109 sprog og dialekter.

 • hvad er kravene til tolken?

  Kravene til tolken er de samme i alle tolkesituationer: kompetencer i både sprog og tolkning. Tolken skal for det første have indgående kendskab til begge sine tolkesprog, dansk og fremmedsproget, og i særdeleshed den relevante fagterminologi (juridisk, medicinsk osv.). For det andet skal tolken have en dybdegående viden om det danske samfunds struktur og systemer samt strukturen og systemerne i det land eller de lande, hvor fremmedsproget tales. For det tredje skal tolken være i stand til at tolke, dvs. producere semantisk og pragmatisk tilfredsstillende sætninger under anvendelse af tolkestrategier og teknikker (herunder forståelses- og hukommelsesteknikker). Endelig skal tolken være bekendt med og overholde de tolkeetiske regler, der regulerer tolkens rolle i tolkesituationerne.

 • Hvad er rammerne for tolkningen?

  Tolkning kræver stor koncentration. Derfor har tolken behov for 5-10 minutters pause for hver tolketime. Opgavens længde, sværhedsgrad og taletempo kan også betyde, at tolken må holde korte pauser.

  Derudover vil tolken altid skulle havde mulighed for at forberede sig hvor det er muligt. Dette sker modtagelse af materiale, som dagsorden og bilag til møder, manuskript eller PowerPoints til forelæsninger og lignende

 • Hvilken type tolkning tilbyder Lingo Pilot

  Fremmødetolkning

  Telefontolkning

  Videotolkning

  Tegnsprogstolkning

 • Hvordan bliver man samarbejdspartner?

  Man ringer til os eller sender en mail. Lingo Pilot får udarbejdet samarbejdsaftale, med fordeleagtige priser, og man bliver derefter oprettet i vores bookingsystem.